Zabawy Team Building – Ósmy Warsztat


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie doceniając dziękują w imieniu Rady Pogramowej za kilka chwil dedykowanych na życzliwa rekomendację – podpisano: Ambroży Jochlik, Sebastian Imieliński, Mikołaj Pawlak i Marian Denk

 • Resocjalizacja, readaptacja oraz reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity a także prawdy
 • Międzynarodowy Kurs Mentorów Personalnych Wyjazdy Team Building gra kryminalna
 • Sztuka poza instytucjami? – artyści w przestrzeni publicznej
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Praktyczne Warsztaty biznesowe team building Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych 11.06.2016 r.
 • The Seventh International Conference on Small Cinemas „Conflict and Controversy. The Divisive Areas in Contemporary Societies and the Ways in Which They are Presented in Small Cinemas Toda
 • Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej- wartość jak również własność
 • Studium Przypadku team building nt. „Wokół kryzysu ukraińskiego”
 • Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building „Matematyka jak również informatyka na usługach ekonomii” im. Prof. Zbigniewa Czerwińskiego
 • Anioły i demony. Sztuka rozeznawania duchów – Dobro i zło w filmie.
 • XX Szkolenie menedżerskie team building „Wybrane tematy empiryczne wokalistyki”.
 • XV Jubileuszowe Noworoczne Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Kardiologiczne im. Prof. Mariana Cholewy
 • VIII Konferencja Laboratoryjno-inżynierska Innowacyjne Materiały oraz rozwiązania inżynieryjne w Elektrotechnice „przełomowe rozwiązania kierunkiem szybkiego postępu elektrotechniki XXI w.” (i-MITEL 2014)
 • XI konferencja z cyklu „Ciśnienie tętnicze dzieci a także młodzieży”- „wysoce innowacyjne trendy w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego u dzieci oraz młodzieży”