Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku wyniosło 8,2 procenta, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno taka sytuacja ma miejsce w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracownicy mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak bardzo podoba sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla pracowników, lecz również dla gospodarki, jaką będzie rozruszał wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają różne benefity, którymi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku ogólna ilość osób bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na poziom bezrobocia. Tego typu hasła często się słyszy od dwustu lat, a cały czas mimo wymyślenia ogromnej ilości najróżniejszych urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne będą powodowały znikanie pewnych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Zaszufladkowano do kategorii Notki

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku wyniosło około ośmiu procent, a jakieś spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Z całą pewnością taka sytuacja ma miejsce w technologicznych branżach, w nich już od kilku lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak taka sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja może być dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla gospodarki, jaką może rozruszać odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, którymi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karty sportowe, prywatną opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w tym roku ogólna ilość ludzi bez pracy osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom wielu ludzi, technologiczny postęp i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na stopę bezrobocia. Tego typu hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo używania ogromnej ilości najróżniejszych urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie będą powodowały znikanie niektórych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny we własny rozwój i nie bać się zmian.

Zaszufladkowano do kategorii Notki

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty z wyszukaniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno taka sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracownicy są świadomi tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak dość podobna sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, między innymi w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, ale także dla całości gospodarki, którą będzie rozruszał wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają różne benefity, jakimi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć sportowe karty, prywatną opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ogólna liczba osób bez stałej pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Główną przyczyną takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew tezom licznych osób, technologiczny rozwój i automatyzacja pracy zbyt mocno nie wpływają na ilość bezrobotnych. Hasła tego typu często się słyszy od dziewiętnastego wieku, a cały czas pomimo używania ogromnych ilości urządzeń i maszyn pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie będą powodowały znikanie pewnych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Zaszufladkowano do kategorii Notki

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten czas odpowiednie świadczenie. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał firma, a następnie taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, dlatego też w działania tego typu często się też angażuje PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i kursy poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, które pozwolą skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie będzie można zainicjować właściwe działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z bardzo często występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent zwolnień lekarskich jest skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony może się stać powodem bardziej poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie wiedzą zupełnie, jak negatywne skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Skutki takiej sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Zaszufladkowano do kategorii Notki

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił firma, a następnie obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami bardzo przydatna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować ryzyko w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie podjąć odpowiednie działania zapobiegające, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień będzie rezultatem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje zwiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a pozostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, jak negatywne skutki niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Rezultaty takiej sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Zaszufladkowano do kategorii Notki