Moderowane szkolenia HR

 • Finansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy dla pracowników PARP zaangażowanych we wdrażanie PO IG w 2010 r
 • Foresight w drzewnictwie – scenariusze intensyfikacji badań naukowych w Polsce do 2020 roku
 • I etap rozwoju importu w PIW Primax Medic Sp z oo z województwa wielkonarodowego – szkolenia zamkniete
 • modernizacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie – szkolenia z przywództwa i sobotnie szkolenia z zarządzania czasem
 • Instytut OZE gwarantem ekspansji świadomości społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii – szkolenia z zarządzania projektem
 • KonferencjeZ Zarządzania Czasem HR – warsztaty HR i praktyczne szkolenia z przywództwa
 • Inteligentny system bezobsługowego doboru ofert budowlanych
 • cyfrowa struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – warsztaty pracownicze
 • Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji kartuszy z tworzyw sztucznych – treningi pracownicze
 • Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych –
 • Medinx – modernizacyjne rozwiązanie informatyczne dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych – szkolenia z delegowania
 • Most w 3 Miesiące – wdrożenie rezultatów Inicjatywy Technologicznej I
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia biznesowe
 • Nowe usługi pronowoczesne narzędziem stymulowania innowacji w MSP – treningi pracownicze
 • OpenTravel – Otwieramy świat podróży: udostępniaj i poznawaj – treningi z zarządzania czasem
 • Partnerska sieć biur podróży – innowacja procesów biznesowych
 • Plan dynamizacji importu nowoczesnych produktów Grupy3 drogą do skutecznego wejścia na nowe rynki zagraniczne – treningi menedżerskie
 • Podlaskie modernizacyjne centrum logistyczne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – treningi handlowe
 • Pozyskanie harmonogramu ekspansji importu dla ABSOLUTEPL Sp z oo
 • program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – szkolenia HR
 • Realizacja nowej strategii eksportowej VBW Engineering Sp z oo z Gdyni – szkolenia z komunikacji
 • Rozpoczęcie importu usług informatycznych przez TA Group
 • – warsztaty handlowe
 • unowocześnienie importu w Przedsiębiorstwie ARCO poprzez sporządzenie strategii
 • rozwój działalności eksportowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – szkolenia z zarządzania czasem
 • skok technologiczny firmy BESTA we Wrocławiu, poprzez stworzenie koncepcji intensyfikacji importu
 • unowocześnienie firmy SEKWENCJA poprzez przygotowanie harmonogramu eksportu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie strategii działania przez import w spółce Gryphon sp z o o
 • SSS (Studencki Serwis Szkoleniowy): usługowa koncepcja e-learningowa, przeznaczona dla podmiotów szkoleniowych, które zamierzają podjąć wyzwanie w postaci prowadzenia nauczania przez Internet; nauczania skierowanego ściśle do jednej grupy docelowej: stude – szkolenia z konfliktów
 • Tele-Choice – zaawansowana e-usługa ułatwiająca wybór oferty Telekomunikacyjnej
 • Uklad do formowania wloknin metoda elektroprzedzenia – szkolenia z przywództwa
 • Uruchomienie produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych izolatorów osłonowych w ZPE ZAPEL SA – szkolenia z asertywności
 • Wdrażanie harmonogramu intensyfikacji importu przez firmę „KOMTEK” Kominek Piotr
 • Wejście na nowe rynki zagraniczne i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej WEBXL – szkolenia z kreatywności
 • wsparcie działań importowych EC Engineering poprzez opracowanie planu dynamizacji importu – treningi menedżerskie
 • Wykorzystanie procedury zobrazowania stereoskopowego 3D w produkcji symulatorów
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia z asertywności
 • Wytwarzanie sensorycznych, elektroprzewodzących włóknin ze stopu polimeru – szkolenia zamkniete
 • nabycie i wdrożenie innowacyjnej metodyki do produkcji narzędzi węglikowych
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia z przywództwa
 • Zespoły pompowe głębinowe GDC z pompami diagonalnymi o wysokiej sprawności – treningi z przywództwa}