Gry szkoleniowe – grupa prof. Herwy


Scenki menedżerskie – opracowania na kurs:

 • Finanse Negocjacyjne
 • przeglad oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Symulacje strategiczne , dr hab. E. Burzyk
 • BAROMETR INNOWACYJNOŚCI – ewaluacja biznesowa i menedżerska on-going Działań menedżerskich i finansowych PO IG skierowanych do przedsiębiorstw – Działania 1.4-4.1, 3.3.2, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2 PO IG (edycje 2011-2014)
 • Historie spod Kopca Krakusa
 • Gry menedżerskie , prof. dr hab. G. Celary
 • Narciarstwo polskie
 • Ocena biznesowa stanu realizacji celów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2011 r.
 • Określenie zasadności finansowania projektów szkoleniowych w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Szlakiem Jana III Sobieskiego
 • Tatry Bielskie
 • Powiatowy Konkurs Fotograficzno – Plastyczny
 • Traktat poetycki – Czesław Miłosz (151)
 • Splątało się, zmierzchło – Kira Gałczyńska(310)
 • Gorączka – Cizia Zyke (1267)
 • Igła – Ken Follett (1650)
 • Chłopaki nie płaczą – Krzysztof Warga (2443)
 • Podróże Gulliwera – jonathan Swift (2831)
 • Die for the swarm – Darth Alien (3373)
 • Stało się jutro (tom 3) – m. in. Janusz A. Zajdel (4522)
 • Przez ścianę do jeziora zamkniętego – Danith McPherson (4978)
 • Dreptakiada – Andrzej Waligórski (5711)
 • 1914-1918 – Studia i szkice z dziejów I wojny światowej – Marian Zgórniak (6043)
 • Skarby i krokodyle (tom 5 – Piramida śmierci) – Karol May (7215)
 • Gry strategiczne , mgr F. Biblis