Otwarte kursy HR

 • Emp@tia – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego
 • FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • IEON (cyfrowa Edukacja Osób Niepełnosprawnych) to usługowa struktura e-learningowa, przeznaczona dla podmiotów szkoleniowych, które zamierzają podjąć wyzwanie w postaci prowadzenia nauczania przez Internet; nauczania skierowanego ściśle do jednej grup – szkolenia firmowe
 • innowacyjne modely informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji – warsztaty z asertywności i pracownicze szkolenia z przywództwa
 • nowoczesne usługi informacyjne w branży budowlanej – warsztaty HR
 • Internetowe Warsztaty Menedżerskie – warsztaty zamkniete i współfinansowane szkolenia miekkie
 • Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesu wymiany rejestrów pomiędzy przedsiębiorstwem morelenet i partnerami
 • mobilna struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia HR
 • Jordanowski model Budownictwa – szkolenia z delegowania
 • Konsolidacja i centralizacja procesów celnych i podatkowych –
 • Licytacje elektroniczne i szkolenia on-line – zbudowanie, udostępnienie i uruchomienie na rynek nowych e-usług przez firmę Logintrade Sp z oo – warsztaty zamkniete
 • Multimedialny projekt dynamicznie zarządzający nośnikami Digital Signage
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z zarządzania projektem
 • Nowoczesna procedura wytwarzania kół zębatych przekładni silników lotniczych (353016-0000, PKWiU 2004) – szkolenia z obslugi klienta
 • Ochrona własności intelektualnej – projekt informacji dla polskich przedsiębiorców – II edycja – szkolenia z komunikacji
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do systemowego układania opakowań na paletach
 • Paszport do eksportu na rynek niemiecki dla Firmy Budis Sp z oo – etap I – szkolenia HR
 • POLAPGEN-BD „narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę” – treningi HR
 • Pozyskiwanie i obsługa kontrahentów zagranicznych na rynkach wschodnich
 • projekt Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku – szkolenia biznesowe
 • Przeprowadzenie badań i uruchomienie do produkcji nowoczesnego pionowego obrotowego modułowego przenośnika – szkolenia negocjacyjne
 • Rozpoczecie i rozwój eksportu usług ayurwedycznych przez firme Trzy Korony
 • Rozwijanie oceny właściwości aplikacyjnych produktów – szkolenia z asertywności
 • skok technologiczny eksportu w przedsiębiorstwie Unimat poprzez sporządzenie strategii
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej spółki poprzez opracowanie planu rozwoju eksportu – szkolenia z konfliktów
 • rozwój firmy Gordena Trading Sp z oo poprzez planowanie działań importowych
 • unowocześnienie firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – warsztaty interpersonalne
 • skok technologiczny Spółki INSTAC poprzez eksport produktów i usług przeciwpożarowych
 • Sposób otrzymywania nowych barwników metalokompleksowych typu 1:2 – szkolenia negocjacyjne
 • Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa
 • Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Dramers na rynkach zagranicznych w latach 2010-12 – szkolenia z zarządzania projektem
 • Usprawnienie działania łańcucha dostaw w branży produkującej okna, drzwi, rolety i bramy dzięki wdrożeniu B2B pomiędzy producentem a dostawcami i odbiorcami – szkolenia z przywództwa
 • Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku pt: „Sposób wykrywania obecności badanej substancji” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A Gamian,
 • Wdrażanie harmonogramu intensyfikacji importu przez firmę Magam – szkolenia menedżerskie
 • Wniosek o dofinansowanie koncepcji rozwoju importu Wytwórni Pianek Poliuretanowych sp z oo – szkolenia z zarządzania czasem
 • Wykorzystanie mediów interaktywnych oraz nowoczesnych rozwiązań kluczem do nowoczesnego sklepu
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG w 2011 r – szkolenia ze stresu
 • Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych – szkolenia menedżerskie
 • zakup i uruchomienie systemu B2B umożliwiającego zespołową /wspólnie z firmami partnerskimi/ realizację planów budowlanych
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia zamkniete
 • zakup usług doradczych umożliwiających skok technologiczny działalności eksportowej – szkolenia z konfliktów}