Spotkania Team Building – Darmowy Panel


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, serdecznie składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Wyonawczej za kilka chwil dedykowanych na patronat dydaktyczny – podpisano: Ryszard Eichwald, Tadeusz Tokarczuk, Rafał Pazura i Emilian Demarczyk

 • Niemcy a także polska i zagraniczna w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja jak również potencjalne sojusze. Część II
 • Marcowy Kongres Doradców sektora przemysłowego Zabawy Team Building w jaskiniach
 • ,,Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Zjazdu Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych nt.: „Problematyka prawna usług”
 • „Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary z naszych żyć!” Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym
 • V Kurs Branżowy- zróżnicowany rozwój w zarządzaniu nauka-samorząd-biznes
 • Ewaluacja jakości kształcenia oraz nietypowe wskaźniki oceny działalności naukowej
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Warsztat Seminaryjny team building „Senior eu. Pozytywne starzenie”,
 • Studencko-Doktorancka Praktyczne Warsztaty biznesowe team building – Operatywność praw człowieka. Polityczna iluzja czy moralna konieczność?
 • Funkcjonowanie oraz doskonalenie systemów zarządzania
 • Seminarium team building prezentujące osiągnięcia wielowatkowego zadania badawczego AQUILO pt. „Opracowanie techniki doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej”
 • Kabaret – poważna sprawa ?
 • Spotkanie team building pt. „Malinieznane dotąd Oskary – podsumowanie spoto-kampanii do Parlamentu Europejskiego”
 • Young Linguists’ Seminar 1. Recent developments in translation studies
 • Doświadczenia, eksperymenty obserwacje w nauczaniu przyrody poprzez zmysł wzroku, słuchu, smaku, węchu