Ogłoszenie – zadania końcowe – Kurs Coachów

Informacja – test – Szkoła TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Instruktorów Interpersonalnych:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Podstawowym zadaniem winien być temat interpersonalne treningi ze sprzedaży

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TAKŻE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych klientów
 • Zarządzanie strategiczne a czynniki konkurencyjności
 • Efektywne przekazywanie informacji i komunikowanie perswazyjne
 • Profesjonalista w zgodzie ze sobą


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE LĘBORSKIE BRACTWO HISTORYCZNE
 • FUNDACJA GNIAZDO RODZINNE
 • STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „FORTUNA” WYRY
 • STOWARZYSZENIE „LEPSZE JUTRO” W PIESZYCACH
 • FUNDACJA „NASZYM DZIECIOM”
 • INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „START” WEJHEROWO
 • FUNDACJA HARMONIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE WOLNA SZKOŁA WALDORFSKA
 • FUNDACJA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA NEFROLOGICZNEGO I TRANSPLANTOLOGICZNEGO
 • NADZIEJA STOWARZYSZENIE OSÓB BEZDOMNYCH
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 8 W RZESZOWIE
 • „PRZEZ NAUKĘ I SPORT DO SUKCESU” STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KRAKOWIE
 • FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU
 • STOWARZYSZENIE „PONAD BARIERAMI” NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM