Biblioteczka dla abiturientów szkoleń – gry


Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą opierały się na poniższym materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy abiturientów realizowanych u nas warsztatów i symulacji decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie przedstawionych tu materiałów na szkolenie Gry Strategiczne.
Chcemy zauważyć jednocześnie, iż przedstawiona tu baza zawiera lektury wychodzące poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie fabuły projektowanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Budowanie Zachowań Zespołowych w Międzynarodowej Firmie, Tymon Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Anna Elwik
 • Efektowna chemia
 • Uproszczone obliczenia oświetlenia ogólnego
 • Encykl. Techn. Fundamenty techniki
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Przekształcenie Z i jego zastosowanie
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Technologia robót kotlarskich
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane
 • Pojazdy trakcyjne
 • Mechanika techniczna t IV
 • Technologia dla mechanika obróbki skrawaniem czI
 • Metaloznawstwo
 • Organizacja i zarządzanie
 • Przewodnik narzędziowca
 • Niezawodność zasilania energią elektryczną
 • Teoria maszyn elektrycznych.
 • Mokroprocesory w energoelektronice.
 • Poradnik majstra budowlanego
 • Basic dla mikrokomputera Cobra 1
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • O dobrej i złej polszczyźnie
 • Z mikrokomputerem na co dzień
 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze.Poradnik obsługi
 • Grafika komputerowa
 • Fizyka 2
 • Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Informix.4G.L. Język systemów zarządzania bazami danych
 • Leasing czy kredyt
 • ChiWriter 4.0. 177str.23cm.
 • Podręczny słownik niemiecko-polski. Wyd XIII. 1032 str., 20 cm
 • Metody kalkulacji 274str,20cm
 • Metody szczegółowych badań geografii fizcznej 284 str., 24 cm
 • Word Perfect 6.0 174 str., 21 cm
 • Mikrokomputery klasy IBM PC Wyd.II 217 str., 24 cm
 • MS-DOS 6.0 bez tajemnic Wyd.II 279 str., 23 cm
 • Liniowe elektroniczne układy analogowe Wyd.II 400 str., 23 cm
 • Symulacje produkcyjne – fundamenty praktyczne
 • Elementy biochemii Wyd.IX 353 str., 24 cm
 • Radio w samochodzie Wyd.III 288 str., 20 cm
 • Historia literatury polskiej do roku 1939 526s 20cm
 • Systemy bankowe Przykład Republiki Federalnej Niemiec 126s 20cm
 • Eksploatacja elektrowni parowych Wyd.II 478s 24cm
 • Własność intelektualna 620 str,18 cm
 • Zbiór zadań z elektrotechniki Wyd.X Książka pomocnicza dla ucznia 223 str,24 cm
 • Matematyka w ekonomii Modele i metody wyd 1 Algebra elementarna cz 1
 • Ekonometria.Wybrane zagadnienia 290s 24cm
 • Socjologia 240 str,19 cm
 • Atlas elektroencefalografii
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.V 215 str, 20 cm
 • Mały Przewodnik mechanika t.2 wyd18
 • Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice 499 str, 24 cm
 • Windows 98 od A do Z 279 str, 24 cm
 • Finanse przedsiębiorstw 787 str, 30 cm
 • Historia powszechna XVIII 743 str, 24 cm
 • Anatomia człowieka IV.Odśrodkowy układ nerwowy. 475 str, 24 cm
 • Ekonomia marketing i zarządzanie 224 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie Wyd.XII 598 str., 20 cm
 • Windows 2000 Serwer Księga eksperta 705s 23cm
 • Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy 176 str, 24 cm
 • Sztuka elektroniki T. 2
 • Marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 376 str, 24 cm