Jakimi sposobami bada się kompetencje zawodowe pracowników.

Różne firmy przyjmują różnorodne aspekty jeżeli chodzi o dokonywanie ocen swoich pracowników. Wiele z tych kryteriów opiera się bardziej na relacjach i sympatiach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu umiejętności. Z kolei w innych wykorzystuje się zaawansowane narzędzia, mające za zadanie zmierzyć szczegółowo wszystko, co będzie się wiązać z pracą konkretnej osoby.

W chwili obecnej rosnącym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć narzędzia do oceniania kompetencji zawodowych. Wykorzystuje się je przykładowo przy zatrudnianiu ludzi do pracy, aby ocenić czy będą dla firmy przydatni, lecz także przy okresowych ocenach już pracujących. Do ocen takich bierze się w pierwszej kolejności wiedzę oraz umiejętności, lecz wraz z zachowaniem oraz zaangażowaniem.

Spośród dużej liczby metod, które są dostępne szczególnie wyróżnia się Assessment/Development Center, aktualnie uznawana za najlepszą pod tymi względami. Statystyki pokazują, że jej skuteczność może nawet sięgać 76%, daje to to poziom, do którego pozostałe metody nawet się nie zbliżają. Co oczywiste należy ją w dobry sposób wdrożyć, gdyż tylko w takich przypadkach badanie będzie odpowiednio efektywne.

Grupa specjalistów z różnych krajów opracowała w ostatnim czasie precyzyjne zalecenia, które dotyczą realizacji całego procesu. Akcentują przy tym oni kilka istotnych kwestii, o jakich należy pamiętać przy przeprowadzaniu pracowniczych ocen, a pominięcie których przyczynić się może do błędnych wniosków.

Przede wszystkim kluczowe zadanie odgrywa tutaj właściwa analiza miejsca pracy. Powinna być ona wykonana tak, żeby umożliwić określenie wskaźników efektywności i kompetencji. Stanowi to bardzo istotny punkt, gdyż od tego zależeć będą kolejne zadania, które zostaną wręczone pracownikowi.

Bardzo istotne będzie również zastosowanie zróżnicowanych technik, przy pomocy których da się dość wszechstronnie oceniać i badać zakres kompetencji. Przeprowadzana analiza powinna zawierać co najmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeżeli chodzi o określone stanowisko pracy. Pośród najczęściej używanych wymienia się prezentacje, odgrywanie roli, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.