Wyjazdy Team Building – Styczniowy Kurs


Ponizszym współpartnerom uprzejmie składają wyrazy wdzięczności w imieniu Grupy Kapitałowej za zaangażowanie na pomoc – podpisano: Bożydar Krukowski, Dawid Ślusarski, Rajmund Jasiński i Łukasz Don

 • Międzynarodowy Dzień Inwalidy XXII Edycja. Życie bez bólu. Zdrowe Dzieci – Zdrowa Europa oraz 3rd PAD & Vascular EU Days „No more Vascular Amputations” pod auspicjami VAS jak również europejskiego Towarzystwa Angiologicznego
 • Piąty Warsztat Doradców sektora NGO Imprezy Team Building
 • Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Publicznych Wydziałów Prawa
 • XXI Sesję Naukową SMKN PTTŻ „Żywność od A do Z”
 • V Krakowska Konferencja Onkologiczna
 • XIX ukraińsko-polskie Spotkanie integracyjne terenietypowe „Lessy a także paleolit Podola”
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Kół Naukowych, docentów i Studentów „Problem wykluczenia społecznego – stare oraz rewolucyjne wyzwania”
 • XVII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego
 • Kategorie teoretyczne a także elementy praktyczne bezpieczeństwa narodowego
 • Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologcznych. Zajęcie naczyń w przebiegu chorób reumatycznych – aspekty diagnostyczne a także kliniczne.
 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA CONTROLLING – NAJLEPSZE PRAKTYKI
 • Razem poprzez zmiany w kształceniu praktycznym przyszłych nauczycieli
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Przekładoznawcza „Dylematy stylizacji w przekładzie”
 • XIII Konferencja Diagnostyczno-Szkoleniowa akademickiego Towarzystwa Mukowiscydozy