Wylosowane warsztaty dla biznesu

 • EMEDIUM – innowacyjny portal osystemowania dla biur rachunkowych i ich klientów
 • FINGO – Multimedialno-interaktywne środowisko diagnostyczno-terapeutyczne wspomagające minimalizowanie trudności w uczeniu się
 • FOTEKO – lekki i ekologiczny fotel do pociągów – sporządzenie i implementacja do produkcji – szkolenia z przywództwa
 • modernizacyjne produkty do wykończenia wnętrz i elewacji budynku – szkolenia z delegowania i sobotnie szkolenia z zarządzania projektem
 • Innowacyjność w doradztwie ubezpieczeniowo – finansowym na rzecz poprawy jakości życia oraz progresu przedsiębiorczości i zatrudnienia – szkolenia zamkniete
 • Treningi Menedżerskie – szkolenia z kreatywności i sobotnie szkolenia z zarządzania czasem
 • Interaktywny proces usługowy dedykowany dla firm z branży urody i relaksu
 • mobilna struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – treningi z delegowania
 • Kompleksowa metodyka wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu) – treningi miekkie
 • Konfigurator iHome –
 • Giełda Mediowa – zaawansowana platforma służąca pośrednictwu w zakupie i sprzedaży kampanii reklamowych w mediach – warsztaty z zarządzania projektem
 • NOWA FORMA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PARTNERAMI BIZNESOWYMI FIRMY RETECH
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z asertywności
 • Nowe możliwości dynamizacji dla e-commerce – zbudowanie nowoczesnej e-porównywarki ofertowej w Internecie – szkolenia z przywództwa
 • Ochrona własności intelektualnej stabilizacji podłoży – szkolenia z przywództwa
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Plan intensyfikacji importu – sznsą wejścia na nowe rynki zagraniczne dla BWNET Sp z oo – warsztaty negocjacyjne
 • Podniesienie konkurencyjności firmy PRO-DENT poprzez uruchomienie oprogramowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną – szkolenia negocjacyjne
 • Pozyskanie przez EKOBOX Sp z oo specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • system przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – treningi z konfliktów
 • Promocja firmy Datentechnik na rynku izraelskim – szkolenia z zarządzania czasem
 • Recykling odpadów PET w modernizacyjne, ekologiczne materiały izolacyjne dla budownictwa
 • wzmocnienie strategii działania importu PHU KANDELA – treningi z asertywności
 • rozwój importu, szansa intensyfikacji i wzrostu konkurencyjnosci firmy ActivArt Sp z oo
 • rozwój działalności eksportowej poprzez pozyskanie planu dynamizacji eksportu – szkolenia z asertywności
 • unowocześnienie firmy FeelGood Filip Burda poprzez działalność eksportową
 • rozwój firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – treningi miekkie
 • wzmocnienie strategii działania Gardian Częstochowa Sp z oo poprzez implementacja nowoczesnej metodyki produkcji szkła
 • Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań – treningi z komunikacji
 • Świadczenie nowych pronowoczesnych usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej
 • Turbogenerator z regeneracją energii spalin: sporządzenie metodyki i uruchomienie produkcji – warsztaty interpersonalne
 • Uruchomienie nowoczesnej produkcji ekologicznych płyt celulozowo – cementowych – warsztaty z delegowania
 • Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego nanoproduktu w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej
 • WEJSCIE DO EXPORTU – HSG MISTRSL – szkolenia z przywództwa
 • Wniosek o dofinansowanie przygotowania koncepcji ekspansji importu w ramach I Etapu działania 61 Paszport do importu, polska gospodarka na rynku międzynarodowym projektu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – szkolenia z kreatywności
 • wsparcie zarządzania w 2010 r
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – warsztaty zamkniete
 • Zaprojektowanie i implementacja innowacyjnej aplikacji IT do zarządzania procesami biznesowymi i komunikacyjnymi – szkolenia negocjacyjne
 • nabycie i implementacja zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie relacjami z otoczeniem typu B2B
 • zakup i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia z asertywności
 • Zautomatyzowany terminal logistyczny e-biznesu – warsztaty z zarządzania projektem}