Rekomendacje – trenerzy z zarządzania projektami – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Lista dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wnioskodawców w ramach dotacji Australijskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • C2/O/ŁÓDZKIE-, skoordynowane uruchomienie do produkcji, montażu, i zamówień modułowej centrali akumulacyjnej z innowacyjnym zbiornikiem z systemem wymiennych wewnętrznych wymienników, sprzęgieł hydraulicznych, co umożliwi dowolną konfigurację z różnymi źródłami Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla grzania8/I/ŚLĄSKIEchłodzenia, BARON JAN BARON Technika grzewcza, sanitarna, gazowa, Dla tego wniosku przyznano subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje polecany trener.
  • F9/J/MAZOWIECKIE-, Zakup otwartego systemu CNC umożliwiającego pełną realizację prac protetycznych w najnowszych standardach implantologii, WALCZAK ADAM Pracownia Techniki Dentystycznej „ZAHN”, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Avenhansen
  • G2/D/POMORSKIE-, unowocześnienie do produkcji nowej generacji przewodowych wyrobów kompozytowych Fe1/J/ŚLĄSKIECu, „ELTRON-KABEL” SPÓŁKA JAWNA, KRZYSZTOF RUTKOWSKI, TADEUSZ RUTKOWSKI, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Santorski. Zalecane szkolenia w spółce ODiTK
  • A3/X/MAZOWIECKIE-, Innowacyjna usługa druku spersonalizowanych map ściennych świadczona z wykorzystaniem platformy internetowej z modułem pozwalającym na ingerencję w treść mapy oraz z kreatorem graficznym. , WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE „MAPY ŚCIENNE” BEATA PIĘTKA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Batko. Zalecane szkolenia w spółce Mindlab
  • E8/D/LUBELSKIE-, podniesienie konkurencyjności Spółki poprzez unowocześnienie innowacyjnej technologii montażu grodzic, rur i pali, PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Training Partners
  • E7/I/OPOLSKIE-, twórcza implementacja innowacji w zakresie hydrofobizacji pianki do produkcji elementów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych, „MAAD” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie House of Skills
  • 4/O/KUJAWSKO POMORSKIE-, wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług diagnostyki obrazowej., HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING SA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Integra Consulting