Gry komunikacyjne – materiały do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Umiejętnościowe zaleca się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do zaliczenia:

  • zabawa decyzyjna – „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi” oraz „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku”
  • symulacja edukacyjna : „Odpowiedzialność karna osób kierujących pojazdami mechanicznymi w orzecznictwie Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 2008” oraz „Między kobietą wampiryczną a femme fatale. Obraz kobiety w literaturze XVII i XIX wieku”
  • gra zespołowa : „Znane i nieznane oblicza wybitnych postaci historycznych. Studium historyczno – kulturowe” i Naukowe Gry oraz „Motyw stepu w polskiej literaturze romantycznej”
  • gra komunikacyjna : „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku” i „Ksiażka jako najszlachetniejsza forma dialogu. Polska literatura współczesna w Niemczech po 1918 r.”
  • zabawa decyzyjna : „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku” i „Polski dandys. O kreacji pewnego stylu życia w listach Juliusza Słowackiego do matki”
  • gra komunikacyjna – „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających” oraz „Literatura podróżnicza – spotkanie z innością”
  • symulacja decyzyjna : „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki” i „Postać starego ojca i królewicza w baśniach i legendach”
  • zabawa komunikacyjna : „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie” i „Komediowa twórczość Stanisława Barei”
  • gra biznesowa – „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy” oraz „Kobieta we współczesnej reklamie prasowej: matka, żona, partnerka?”