Symulacje integracyjne – tematy do egzaminu


Potwierdzamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Symulacje Eksperymentalne dopuszczamy nizej wymienione opracowania do pracy dyplomowej:

  • symulacja edukacyjna : „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka” i „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Kłodzkiej”
  • gra biznesowa : „Tren – modyfikacje i trwanie gatunku literackiego (na studium przypadku pierwszych utworów Jana Kochanowskiego, Sebastiana Fabiana Klonowica i Zbigniewa Herberta)” i „Motyw zbrodni w utworach Fiodora Dostojewskiego”
  • gra edukacyjna – „Synteza stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności” i Psychodramatyczne Symulacje Biznesowe i „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”
  • symulacja zespołowa – „Utopia mit czy marzenie? Wizja społeczeństwa utopijnego w twórczości autorów” i „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”
  • gra słownikowa : „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych” oraz „Atrakcyjność turystyczna Estonii”
  • gra komunikacyjna : „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym” oraz „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej”
  • zabawa biznesowa : „”Na ziemi syberyjskiej… ” (Wątek łagrowy w literaturze XX wieku” oraz „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość”
  • symulacja zespołowa – „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego” i „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi”
  • zabawa edukacyjna – „Renesansowa wizja człowieka w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego” i „Ukraina przemiany polityczne i społeczne od II wojny światowej do Pomarańczowej Rewolucji”