Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr DNA/13 7 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie spotkania przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Kursy w Katowicach
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)


 • Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja przypraw
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tatrzański oraz konecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanhai Aosili Case & Bag Products Co. Ltd, CHŁODNIA Koszalin Sp. z o.o., Piotrkowska Fabryka Mebli S.A., Dar-Med Dariusz Gołowicz, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” , „INTERPETRO” SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Antoni Bolesta , FAMA , Hendi Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, LIVINGMEDIA , Super Siódemka Hurtownia Książek Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, XYLAB MOBILE , 3SPARE Sp. z o.o., Pracownia Ozdób Choinkowych DAGMARA BIS Gracjan Jankowski, CENTRUM SZKOLENIOWE HECTOR SP. Z O.O.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.