Granty Europejskie na treningi z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Małopolski Program Społeczny” do formalnego etapu przechodzą następujące programy:

 • zbudowanie internetowej platformy rozwiązywania problemów technicznych Naprawiszto – treningi biznesowe
 • wypracowanie multimedialnego serwisu zawierającego 4 e-usługi dotyczące korepetycji – szkolenia pracownicze
 • Konferencje Dla Przedstawicieli Medycznych w Krakowie – warsztaty ze stresu
 • stworzenie osystemowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager – warsztaty z komunikacji
 • wypracowanie portalu społecznościowego fidbekpl służącego zwiększaniu samoświadomości i samooceny poprzez informację zwrotną od innych osób – szkolenia ze stresu
 • stworzenie serwisu monitorowania wizerunku marek w mediach internetowych – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie, implementacja i świadczenie e-usługi w postaci systemowego projektu rozliczania świadczeń z NFZ przez spółkę Bluemed – warsztaty miekkie
 • PKWiU 316211 – warsztaty z zarządzania czasem
 • zoptymalizowanie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – szkolenia sprzedażowe
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem modelu kamer – szkolenia HR
 • kontrola współpracy poprzez wypracowanie platformy informatycznej do wymiany zasobów i dokumentów Prodach-Kontrahenci – szkolenia interpersonalne
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych metodyki informatycznych – treningi z obslugi klienta
 • Bryły z warstw tworzywa sztucznego z portretem Chopina i Jana Pawła II – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa pierwszej na świecie gry społecznościowej www z rozbudowanymi elementami ekonomii i polityki – treningi negocjacyjne
 • Daily Net e-learning – innowacyjna usługa multimedialnych kursów językowych on-line – warsztaty interpersonalne
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 roku przez Instytucję Wdrażającą działanie 45 i poddziałanie 622 projektu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – treningi z konfliktów
 • e-grant broker finanse dla procesów – szkolenia z konfliktów