Ćwiczenia edukacyjne – tematy do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Szkoleniowe zaleca się następujące opracowania do egzaminu:

  • gra kreatywna : „Jana Kochanowskiego pytania o sens egzystencji” oraz „”Łuk” Juliusza Kadena Bandrewskiego – powieść kobieca?”
  • gra kreatywna – „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych” i „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ”
  • symulacja decyzyjna : „Przekroczenie tabu w komiksie „Maus” Arta Spiegelmana” i Symulacje oraz „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)”
  • symulacja menedżerska – „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii” oraz „Europejczycy w Ameryce – filmowy obraz spotkania kultur”
  • zabawa decyzyjna – „Opracowanie algorytmu oceny jakości obrazu termograficznego” oraz „Myślenie Zachodu i Wschodu na modelu starożytnej Grecji i Chin”
  • symulacja biznesowa – „Stereotypy niemiecko-polskie” i „Aktorki Pedro Amodovara i ich filmowe oblicza w wybranych utworach reżysera”
  • zabawa biznesowa : „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni” i „Chrześcijański etos pracy na przestrzeni wieków”
  • symulacja edukacyjna : „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006” i „Ikona: wymiar współczesności”
  • gra menedżerska – „Kulturowy wizerunek kobiet w ocenianych mediach współczesnych” i „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich”