Symulacje menedżerskie – tezy do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Eksperymentalne rekomendujemy nizej wymienione opracowania do egzaminu:

  • symulacja menedżerska : „Eurocentyzm a kształtowanie się europejskiej tożsamości na przełomie XIX i XX w.” i „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?”
  • gra komunikacyjna – „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia” i „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR”
  • gra decyzyjna – „Polscy jakobini w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Poglądy i formy politycznej aktywności” oraz Korporacyjne Gry Menedżerskie i „Manipulacje i perswazja w dyskusjach publicznych. Ujęcie porównawcze”
  • zabawa słownikowa – „Etykieta językowa w miejscu pracy” i „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi”
  • symulacja językowa – „Podobieństwa i różnice warunków turystycznych Janowa Lubelskiego i Janowa Podlaskiego” i „Demoralizacja polskiej młodzieży na podstawie kinematografii polskiej”
  • symulacja zespołowa – „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011” oraz „Wschód i zachód w powieści Richarda Masona „Świat Suzie Wang””
  • symulacja zespołowa : „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym” oraz „Polska-Chorwacja. Wizerunek Chorwacji w polskich mediach”
  • zabawa słownikowa : „Wizja świata w twórczości Krzysztofa Gawronkiewicza i Dennisa Wojdy” oraz „Oblicza pamięci w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego”
  • zabawa decyzyjna – „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej” oraz „Otium kultura wypoczynku w starożytnym Rzymie”