Granty Europejskie na treningi zamknięte


Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Opolski Fundusz Pomocowy” do kolejnego etapu dostały się poniższe projekty:

 • stworzenie elektronicznej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – treningi zamkniete
 • zbudowanie narzędzi do bezobsługowego świadczenia usług dla podróżujących samolotami – szkolenia biznesowe
 • Konferencje HR – treningi menedżerskie
 • wypracowanie platformy B2B dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych RoboCAMP – treningi z zarządzania projektem
 • zbudowanie portalu samochodowych gier on-line – warsztaty interpersonalne
 • zbudowanie serwisu mikroblogowego DYMKICOM, szansą na intensywny rozwój firmy AMB Sp z oo – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie specjalistycznego portalu pośrednictwa pracy tymczasowej w sektorze IT wwwwynajmijprojektistepl – szkolenia firmowe
 • przyrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych PPUH Regamet poprzez integrację modelów informatycznych – treningi zamkniete
 • wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa przez innowacyjną technologię cynkowania ogniowego produktów stalowych – treningi z delegowania
 • „skok technologiczny Aurum – sieci inwestorów prywatnych – filie w Katowicach i Poznaniu” – szkolenia z obslugi klienta
 • certyfikacja procesu sprzedaży pomiędzy FDP a współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez platformę elektroniczną – treningi negocjacyjne
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – szkolenia z kreatywności
 • Bloober Team Wrocław: promocja usług w zakresie programów multimedialnych na rynku międzynarodowym – szkolenia z konfliktów
 • Budowa przez wyspecjalizowaną firmę harmonogramu ekspansji importu, wyznaczającego ścieżkę podboju rynków zagranicznych oraz możliwość zwiększenia sprzedaży importowej przez Aplisens SA – szkolenia zamkniete
 • Daily Net e-learning – innowacyjna usługa multimedialnych kursów językowych on-line – szkolenia z zarządzania projektem
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Osi Priorytetowej projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka 2007-2013 – warsztaty z konfliktów
 • eGabinety – struktura technologicznej rejestracji i komunikacji z gabinetami lekarskimi/lekarzami oraz zarządzania harmonogramem wizyt pacjentów – szkolenia z zarządzania czasem