Ćwiczenia komunikacyjne – problematyka do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne akceptujemy prezentowane na niniejszej liście książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa edukacyjna : „Perswazyjne role ocenianych stereotypów wizerunkowych w reklamie” oraz „Kobieta jako „siła niszczycielska” (na przykładzie obserwowanych jednoaktówek Augusta Strindberga)”
  • zabawa decyzyjna : „Moim lasem są ludzie… Historia człowieka Czarnego Lądu na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” oraz „Język środowiskowy wojskowych”
  • symulacja strategiczna : „”Ziemia Obiecana” powieść Władysława Stanisława Reymonta i ekranizacji Andrzeja Wajdy” oraz Komunikacyjne Symulacje i „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989”
  • zabawa słownikowa : „Film Krajów byłej Jugosławii obraz wojny i przeżyć człowieka” oraz „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej”
  • symulacja decyzyjna – „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej” i „Tożsamość kulturowa Łemków w Polsce po 1945 roku”
  • symulacja lingwistyczna : „Miłość tematem artystyczno- literackim. Na przykładzie powieści epistolarnych „Cierpienie Młodego Wertera”,” Nowa Heloiza’, ” Nniebezpieczne związki”” oraz „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”
  • gra edukacyjna : „Pojęcie dzihadu.Zjawiska dzihadu we współczesnym islamie. Źródła doktrynalne i cele polityczne” i „Reinterpretacje homeryckiego mitu o Odysie w „Penelopiadzie” Margaret Atwood”
  • zabawa menedżerska : „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem” i „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny”
  • zabawa menedżerska : „Wizja państwa w Kronice Polskiej Galla Anonima” oraz „Postacie fantastyczne w twórczości Johna Rolanda Reneta Tolkiena”