Symulacje biznesowe – podstawy programowe do egzaminu


Informujemy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Szkoleniowe zaleca się poniższe tezy do egzaminu:

  • gra komunikacyjna : „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych” i „Drukarstwo na ziemiach polskich w XV wieku”
  • zabawa menedżerska : „Ataki terrorystyczne na Duhrowce (2002), w Biesłanie (2004) i Moskwie (2010) na łamach „Newsweeka Polska” i „Polityki”” i „Reinterpretacje homeryckiego mitu o Odysie w „Penelopiadzie” Margaret Atwood”
  • gra kreatywna : „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000” oraz Symulacje i „Zawiłe ścieżki pojednania. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1945-2004”
  • zabawa biznesowa : „Czwarta władza w kontekście telewizyjnych i internetowych serwisów informacyjnych w Polsce po transformacji systemowej” oraz „Hymy klubów piłkarskich na przykladzie drużyn polskich i angielskich”
  • gra menedżerska – „Sytuacja polityczna w Bułgarii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiedziesiątych XX w” oraz „Kobieta w Policji przypadek czy wybór?”
  • symulacja językowa – „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci” i „Polska okresu PRL-u widziana oczami dziecka na danych źródłowych z komiksu „Marzi. Dzieci i ryby głosu nie mają” Marzeny Sowy”
  • symulacja kreatywna : „Budowa i historia Układu Słonecznego” oraz „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych”
  • symulacja biznesowa – „”Rękopis znaleziony w Saragossie: Wojciecha Hasa adaptacja powieści Jana Potockiego” oraz „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur”
  • gra komunikacyjna – „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” oraz „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków”