Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił firma, a następnie obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami bardzo przydatna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować ryzyko w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie podjąć odpowiednie działania zapobiegające, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień będzie rezultatem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje zwiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a pozostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, jak negatywne skutki niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Rezultaty takiej sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.