Ćwiczenia biznesowe – materiały do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Szkoleniowe akceptuje się następujące tematy do zaliczenia:

  • symulacja strategiczna – „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim” oraz „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ”
  • zabawa biznesowa – „Życie i działalność artystyczna Luisa Bunuela” i „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej”
  • zabawa słownikowa : „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym” i Symulacje Szkoleniowe oraz „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich”
  • symulacja zespołowa – „Motyw kobiety w baśniach, bajkach i legendach” oraz „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs”
  • zabawa decyzyjna : „Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa jako miejscowości wypoczynkowo – uzdrowiskowej” oraz „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne”
  • symulacja menedżerska : „Wielkie pustynie Świata” oraz „Zwyczaje i obrzędy na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicz i współcześnie”
  • gra biznesowa : „Język reklam i ogłoszeń w gnieźnieńskich gazetach lokalnych” i „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych”
  • symulacja edukacyjna : „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej” oraz „Mit projektu Riese”
  • symulacja menedżerska – „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” i „Wizja świata w twórczości Krzysztofa Gawronkiewicza i Dennisa Wojdy”