Symulacje integracyjne – tezy do zaliczenia


Ogłaszamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Szkoleniowe polecamy następujące zagadnienia do egzaminu:

  • gra biznesowa – „Jiri Menzel jako adaptator literatury Bohumila Hrabala” oraz „Negatywne skutki wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze na przykładach z Polski”
  • zabawa lingwistyczna : „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009” i „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza”
  • zabawa edukacyjna : „Romantyzm i „przeklęte pytania” (na danych źródłowych z ocenianych utworów G. G. Byrona i A. Malczewskiego).” oraz Doktoranckie Symulacje Szkoleniowe i „Próby zachowania własnej tożsamości narodowej przez mniejszość ukraińską zamieszkującą Górowo Iłowieckie”
  • zabawa edukacyjna – „Czarodziejki i czarownice w obserwowanych opisach doby starożytności i średniowiecza” i „Polska-Chorwacja. Wizerunek Chorwacji w polskich mediach”
  • gra strategiczna : „Pomarańczowa Alternatywa : kultura alternatywna w Polsce w latach osiemdziesiątych” i „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na przykładzie wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.”
  • zabawa biznesowa – „Atrakcyjność turystyczna Roztocza Zachodniego” i „Wierzenia, religie i obrzędy na terenie Bułgarii”
  • symulacja zespołowa : „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej” oraz „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży”
  • zabawa kreatywna : „Składniki kultury w kręgu obserwowanych zagadnień ” i „Nazwiska mieszkańców Gniezna”
  • symulacja kreatywna : „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji” i „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia”