Pomoc pieniężna na warsztaty menedżerskie

Zawiadamiamy że w ramach funduszu unijnego „Zachodniopomorski Program Pomocowy” na Szkolenia Dla Kierowników grant uzskały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Projekt Szkolenia Prawników w firmie Zakłady Transportowe Kielce
 • Warsztaty Szkoleniowe z zarządzania firmą bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • Prototyp procesu zarządzania regułami biznesowymi i technologicznymi
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • nowoczesna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej
 • opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej.
 • opracowanie interdyscyplinarnego programu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • opracowanie i wdrożenie nowoczesnych turbin wodnych w spółce Enerko Sp. z o.o.
 • sporządzenie i wdrożenie metodologii systemowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • sporządzenie i wdrożenie produkcji wzorów nowych zabawek w MARIO-INEX Częstochowa
 • opracowanie koncepcji i implementacja do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego
 • opracowanie symulatora systemowo-sprzętowego do weryfikacji projektów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • koncepcja do wspólnej realizacji i zarządzania procesami – skok technologiczny poprzez współpracę.
 • struktura Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych
 • reorganizacja nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
 • projekt pomiaru wskaźników jakości energii elektrycznej i zarządzania jakością energii. PKWiU 26.51.45.0
 • system wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • wdrożenie systemowego portalu rankingowo – społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem zdigitalizowanych gier sportowych.
 • wdrożenie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce Grupa „DESIGN” Dariusz Rezulak
 • wdrożenie innowacyjnych usług promowania oferty dla Singli i kojarzenia osób samotnych
 • implementacja procesu teleinformatycznego przeznaczonego do wymiany zasobów i koordynacji działań pomiędzy partnerami w procesie projektowania i przygotowywania opracowań branżowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych.
 • implementacja do produkcji inteligentnej aktywnej protezy podudzia PKWiU 32.50.22.0
 • stworzenie zdalnego systemu informacji o koncertach muzycznych
 • zbudowanie zdalnego serwisu do narzędziowego rozwiązywania problemów logistyczno-dystrybucyjnych.
 • stworzenie internetowego serwisu społeczności budowlanej -www.panelbudowlany.pl

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie kadr