Granty Europejskie na kursy HR


Klienci ze współpracujących z nami stale koncernów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami przekazali wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy iż w ramach funduszu europejskiego „Mazowiecki Fundusz Regionalny” na dwudniowe Szkolenia Twórcze Myślenie pomoc nabywają wymienione tutaj projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Księgowych w przedsiębiorstwie Maszynohut
 • Program Szkoleniowy dot. rozwoju efektywności wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „uruchomienie innowacyjnej metodyki produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”
 • eksport czynnikiem ekspansji firmy Dunewood Polska sp. z o.o.
 • nowoczesny proces oferujący semantyczną wyszukiwarkę tanich noclegów, e-recepcję, możliwość natychmiastowej rezerwacji oraz płatność online.
 • innowacyjny portal obsługi telepracy kojarzący usługodawców z usługobiorcami oraz umożliwiający organizację, zarządzenie i monitoring wykonywanej telepracy
 • opracowanie procedury i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • opracowanie i uruchomienie innowacyjnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • opracowanie i wdrożenie nowej metodyki produkcji detali do układów chłodniczych
 • opracowanie i implementacja produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • sporządzenie nowoczesnej metodyki syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA
 • opracowanie wzoru przemysłowego i wdrożenie do produkcji produkcji linii wzorniczej 10 interaktywnych prezenterów e-P.O.S.
 • platforma eksperymentalnej terapii komórkowej z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS)
 • platforma Usług elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)
 • stworzenie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie
 • rozszczerzenie działaności badawczo-rozwojowej w Kompleksie Rokopole PCC Rokita SA
 • system do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej.
 • opracowanie serwisu Cokupujesz.pl – uruchomienie nowej e-usługi w obszarze handlu w internecie
 • stworzenie środowiska e-usługowego exis.e-platforma, funkcjonującego w obszarach e-komunikacji, e-marketingu i e-szkoleń.
 • wdrożenie modernizacyjnego systemu elektronicznej wymiany zasobów typu business to business ProSerwis B2B.
 • uruchomienie projektu Incadea wspierającego prowadzenie biznesu B2B w formie elektronicznej między WW Wanicki sp. z o.o. a firmami partnerskimi
 • implementacja do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych dynamicznej konstrukcji.
 • zbudowanie modernizacyjnej porównywarki ubezpieczeń on-line uwzględniającej w procesie porównania zawsze aktualne oferty dostępne w programach direct poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.
 • wypracowanie elektronicznego modelu do ochrony prywatności i bezpieczeństwa – Privacy Protector
 • wypracowanie cyfrowego serwisu systemowego przekazywania wiadomości dźwiękowych grupom odbiorców.
 • stworzenie zdalnego serwisu o nieruchomościach z woj. łódzkiego przeznaczonych na sprzedaż.

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie kadr