Powiadomienie – zadania końcowe – Kurs Coachów

Aktualności – egzamin – Szkolenie TrenerskieW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Akademia Trenerów Przywództwa:

Celem kandydata w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a potem przygotowanie dla tej jednostki szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Podstawowym zadaniem będzie blog seminaryjny zamknięte warsztaty motywacyjne

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Doskonalenie procesów produkcji
 • Praca koordynatora oraz zarządzanie projektem
 • Delegowanie zadań
 • System ocen okresowych pracowników. jak tworzyć i wdrażać soop?


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • ANDRYCHOWSKI KLUB SPORTOWY „BESKID”
 • DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY ZDROWOTNEJ I SPORTU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W SZYDŁOWCU
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE
 • FUNDACJA ARTGARD – ART GUARD FOUNDATION
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI KUJAKOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ KUJAKOWIC GÓRNYCH
 • ALPINISTYCZNY KLUB EKSPLORACYJNY
 • „ORATORIUM” IM. ŚW. JANA BOSKO W EŁKU
 • FUNDACJA CENTAURUS
 • DAR SERCA
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI TORUŃSKIEJ IM. WANDY SZUMAN
 • STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI
 • AUTOMOBILKLUB KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI