Dotacje na warsztaty z zarządzania


Pracownicy z niektórych korporacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców dostarczyli wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Wielkopolski Fundusz Strukturalny” na weekendowe Zamknięte Szkolenia Dla Kierowników Regionalnych dofinansowanie dostały następujące projekty:

 • Projekt Szkolenia Grafików Komputerowych w przedsiębiorstwie Wieńczycki Production
 • Warsztaty Szkoleniowe z budowania biznesu odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „innowacyjna technologia produkcji pelet
 • „Zintegrowni z e-społeczeństwem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Biała Podlaska”
 • nowoczesny projekt Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
 • nowoczesny portal elektroniczny, nowoczesne narzędzia i usługi dla podmiotów rynku pracy.
 • opracowanie planu intensyfikacji importu dla innowacyjnych, nowoczesnych usług informatycznych
 • opracowanie i uruchomienie nowego wzoru użytkowego przez Spółkę EMITER
 • opracowanie i implementacja ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • opracowanie nowoczesnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • opracowanie oraz implementacja osystemowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • struktura Biznesu i Nauki umożliwiająca zautomatyzowane wyszukiwanie i kojarzenie ze sobą podmiotów biznesu i nauki.
 • plan stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • reorganizacja przedsiębiorstwa OPEGIEKA – utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS Centre
 • model B2B wspierający dystrybucję przesyłek
 • proces zarządzania procesami inwestycyjnymi w firmie Net Com
 • opracowanie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji
 • opracowanie serwisu Rabateo.com – uruchomienie nowej modernizacyjnej usługi w obszarze systemów rabatowo – lojalnościowych.
 • implementacja nowoczesnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych.
 • uruchomienie systemu B2B dla sieci sprzedaży i serwisów firmy CSF Polska.
 • uruchomienie metodyki wytwarzania nowoczesnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo – poliuretanowych.
 • wdrożenie e-usług zdalnego zarządzania infrastrukturą IT poprzez budowę modernizacyjnej platformy technicznej i organizacyjnej
 • zbudowanie mobilnego procesu wspierającego beneficjentów w prowadzeniu i zarządzaniu procesami dofinansowanymi ze środków UE.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu do organizacji i zarządzania imprezami rodzinnymi on-line.
 • zbudowanie internetowego serwisu udostępniającego funkcjonalności systemu komputerowego wspierającego zarządzanie mikro i małą firmą.

  Tagi: szkolenia menedżerskie, szkolenie kadr