Opracowania źródłowe dla absolwentów treningów – symulacje


Serdecznie prosimy absolwentów realizowanych u nas treningów i symulacji szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie opublikowanych na tej stronie materiałów po kursie Kaskadowe Gry Biznesowe.
Zwracamy uwagę w tym miejscu, iż następujaca baza zawiera tytuły wykraczające poza klasyczną wiedzę o grach i służy do inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Kursantów symulacji.

 • Rozwój Umiejętności Przywódczych w Międzynarodowej Instytucji, Dawid Kowalski
 • Szkolenia Techniczne, Alicja Elwik
 • Uzwojenia maszyn elektrycznych
 • Luka organizacyjna między teorią a praktyką
 • Mechanika techniczna
 • Symulacje produkcyjne – podstawy teoretyczne
 • Elementy miernictwa elektrycznego
 • Przewodnik ochrony pracy na PKP
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czIII
 • Uwaga Wybuch BHP
 • Zarys ergonomii technicznej
 • Kotły parowe w energetyce przemysłowej
 • Optymalizacja w inżynierii procesowej
 • Ostrzenie narzędzi ściernicami diamentowymi – Poradnik
 • Spawalnictwo. Leksykon inżyniera t.1 /protokół nr 7 – zamiany/
 • Układy przekształtnikowe w elektronice przemysłowej
 • Diody i tyrystory
 • Słownik naukowo-techniczny polsko-francuski
 • Ergonomia
 • Rozmowa i wywiad w psychologii
 • Geometria wykreślna.Praktyka i zadania
 • Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle
 • Kurs fizyki t.I.Mechanika Pzegląd fizyki cząsteczkowej i termodynamiki.
 • Krycie i naprawa dachów – Poradnik domowy
 • Działanie Związków Zaw.w dziedzinie ochrony pracy
 • Pożyteczne resztki
 • CHiwriter 301
 • Automatyczne testowanie w mikroelektronice
 • IBM PC to proste i ciekawe
 • Mały słownik techniczny angielsko-polski polsko-angielski
 • Zastosowania programu NAP 2 do obliczania układów elektrycznych
 • IBM PC i PC DOS. Wyd.5.
 • Praktyczny kurs fotografii. Przewodnik autorstwa światowej sławy fotografa. 223 str., 27 cm
 • W sieci Unix Sieci lokalne i rozległe 212 str., 24 cm
 • Studia pedagogiczne Strategie kształcenia dorosłych 192 str., 24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 4 320 str., 24 cm
 • Chemia – vademecum maturzysty Wyd II 186 str.+dod.,20 cm
 • Programowanie obiektowe w Turbo Pascalu 7.0 z wykorzystaniem Turbo Vision dyskietka 324 str., 24 cm
 • Przesłanki racjonalnego zarządzania Między wiedzą a działaniem 312 str., 20 cm
 • Gry marketingowe – fundamenty praktyczne
 • Lotus dla Windows w.4.0 296 str., 23 cm
 • Zarys części maszyn Wyd.I 304 str., 20 cm
 • Excel 5 PL dla Windows Pierwsze kroki 308s 24cm
 • Filozofia podstawowe pytania 768s 20cm
 • OS/2 V.2.0 krótki przewodnik Kompletny alfabetyczny spis komend 122 str. 20 cm
 • Negocjowanie 184 str,20 cm
 • Prawo gospodarcze publiczne 343 str,24 cm
 • Mikroprocesory Leksykon 469 str,24 cm
 • Nowoczesne przyrządy półprzewodnikowe w energoelekronice wyd 1
 • Filozofia -przewodnik dla początkujących 300 str, 20 cm
 • Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy 408 str, 20 cm
 • Słownik włosko-polski, polsko-włoski z rozmówkami 438 str, 16 cm
 • Zobowiązania Zarys wykładu wyd.6
 • Makroekonomia 323 str, 24 cm
 • Pzegląd konstrukcji maszyn t1 wyd 3
 • Psychologia – podręcznik akademicki t.1 636 str, 24 cm
 • Słownik języka polskiego R-Z 1032 str, 24 cm
 • Zarządzanie finansami 167 str, 24 cm
 • Polscy ekonomiści w świecie 299 str, 24 cm
 • SCPI – urządzenia pomiarowe i systemy kompatybilne ze standardem 366 str, 24 cm
 • Miernictwo elektryczne – analogowa technika pomiarowa 313 str, 24 cm
 • Finanse i prawo finansowe wyd.6zmienione 453s 24cm
 • Media, komunikacja, biznes elektroniczny
 • Jak robić świetne reklamy 292 str, 24 cm