Subwencje na szkolenia zamknięte


Kursanci z niektórych korporacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami dostarczyli wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Małopolski Program Pomocowy” na cztery Szkolenia Z Zarządzania Strategicznego dofinansowanie uzskały opisane poniżej projekty:

 • Szkolenia dla Finansistów w przedsiębiorstwie Sordex
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „Księgowość on-line – modernizacyjne e-usługi dla małych przedsiębiorców”
 • import nowoczesnej procedury firmy JAKUSZ wspierany przez Unię Europejską.
 • zoptymalizowana, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • nowoczesny wkład firmy „Heiche – Matusewicz” w rozwój technologii galwanizacji w przemyśle samochodowym.
 • opracowanie wdrożenia koncepcji ekspansji eksportu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED
 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego
 • sporządzenie i uruchomienie procedury wytwarzania nowych leków generycznych
 • opracowanie i uruchomienie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • sporządzenie koncepcji i implementacja do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego
 • sporządzenie wzoru użytkowego modernizacyjnego elementu z branży produkcji maszyn i urządzeń stolarskich.
 • sporządzenie indeksu gatunkowego i optymalizacja procedury produkcji wybranych roślin energetycznych.
 • sporządzenie koncepcji importu nowoczesnego projektu Informatycznego
 • unowocześnienie istniejącego serwisu internetowego chce.to poprzez uruchomienie nowych e-usług.
 • model narzędziowego sterowania kompleksem ścianowym
 • wdrożenie koncepcji ekspansji importu produktów cyfrowych – masowych gier internetowych MMO.
 • utworzenie zdalnego serwisu narzędziowego zamawiania zdjęć i foto upominków.
 • implementacja innowacyjnego procesu elektronicznego B2B w spółce WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany danych
 • uruchomienie nowoczesnych e-usług w postaci automatycznych wywiadów medycznych na bazie systemu eksperckiego
 • implementacja projektU INFORMATYCZNEGO B2B MEDYK SPOSOBEM ZACIEŚNIENIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOBRA PACJENTA.
 • implementacja dedykowanego procesu informatycznego do zarządzania środowiskowego w relacjach firma Invest Eko – kontrahenci.
 • wypracowanie nowoczesnego narzędzia elektronicznego do porównywania towarów i usług.
 • wypracowanie interaktywnej platformy łączącej zmoderowaną bazę danych o zawodnikach sportowych i aplikacje Web 2.0
 • stworzenie elektronicznego serwisu bazy wiedzy i doradczo-konsultingowego.
 • zbudowanie cyfrowego serwisu pomagającego uczniom w przygotowaniu do obowiązkowej matury z matematyki 2010 – www.ZdajObowiazkowo.pl

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie kierowników